سقف خرید سهام بورس انرژی اعلام شد

اکونیوز: در جریان پذیره نویسی ٤٢ میلیون و ٣٠٦ هزار سهم شرکت بورس انرژی که از ١٢ دی شروع خواهد شد، حداکثر خرید سهام برای عموم ٧ هزار و ٥٠٠ سهم معادل ٧٥٠ هزار تومان است. برهمین اساس به احتمال خرید از قبل سهام قابل عرضه توسط متنفذین هشدار داده اند.  به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، معاون سازمان بورس  "سید علی حسینی"  زمان پذیره نویسی ٤٢ میلیون و ٣٠٦ هزار سهم شرکت ٢٠ میلیارد تومانی و در شرف تاسیس بورس انرژی برای عموم مردم را ١٢ دی ماه اعلام کرد که در جریان این پذیره نویسی ، حداکثر خرید سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ٧ هزار و ٥٠٠ سهم معادل ٧٥٠ هزار تومان خواهد بود.